1997 Chinese National Team Roster


NO   PLAYER       HEIGHT WEIGHT BORN
                (cm)  (kg)

GOALTENDERS	
 1   Lina Huo      165   77   30/03/73
20   Hong Guo      172   66   01/05/73

DEFENDERS
2    Ming Cong     170   68   15/07/79
4    Xuan Li      169   67   29/02/72
6    Yan Lu       166   60   25/07/72
10   Jing Cheng     165   67   22/04/71
17   Wei Wang      164   65   15/02/77
22   Haiyan Zhang    169   62 

FORWARDS
3    Hongmei Liu    162   58   27/12/73
5    Hong Dang     167   62   28/01/69
7    Lan Zhang     166   57   18/09/68
8    Xiuqine Yang    172   80   15/04/75
9    Hong Sang     162   59   09/07/75
12   Ying Diao     162   60   24/11/75
13   Jing Zhang     166   56   18/03/77
14   Wei Guo      169   68   07/11/69
15   Lei Xu       163   61   70/01/77
16   Lili Guo      165   60   05/05/76
18   Xiaojun Ma     164   60
19   Jinping Ma     162   62   01/01/72

COACHES
Yao Naifeng -- Coach
Zhang Zhinan -- Coach
Zhu Chengyii -- Team Leader
Yu Zaizhou -- Team Co-leader
Fu Jun -- Doctor
Yan Xiaojuan -- Interpreter

This page is maintained by © 1998 Andria Hunter (andria@whockey.com).

The Women's Hockey Web - Quick Index
Main Index:
General Info
International
Country | University
Player Profiles
Hockey Cards
Links | FAQ

Resources:
Tournaments
Hockey Schools
Women's

Hockey Web
Andria's

Homepage
Hockey Tips:
Shooting | Skating
Playing

Other Women's Sports:
Inline Hockey
Roller Hockey
Ball Hockey
Broomball
Ringette
URL: http://www.whockey.com/country/china/roster/1997.html